İş bu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı resmi gazetede yayınlanan mesafeli sözleşmeler uygulama usul ve esasları hakkında yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, bu sözleşmede boşluk bulunan hallerde Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Hükümleri öncelikli olarak uygulanacaktır.

1. Taraflar
1.1. CEY&CEY TURIZM
, bu sözleşmede haklı markaları ‘CEY&CEY TURIZM’ olarak anılacaktır. Ve bu sözleşmeyi elektronik ortamda onaylayarak, hizmeti alan ‘MÜŞTERİ’ olarak anılacaktır.
2. Konu
Bu sözleşmenin konusu CEY&CEY TURIZM’nin http://ceyturizm.com.tr internet üzerinden teşirini ve satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetler ile ilgili olarak 4077 sayılı tüketicilerin korunması hakkındaki kanun-mesafeli sözleşmeleri uygulama esas ve usulleri hakkında yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

3. Tarafların Bilgileri
3.1. CEY&CEY TURIZM
Unvan : CEY&CEY TURIZM
Adres : Bağdat Cad. 350/19 Maltepe İstanbul
Telefon : 0216 371 00 82
Faks : 0216 442 92 70
E-mail : info@ceyturizm.com.tr

4. Sözleşme Konusu Hizmet ve Fiyat Bilgileri
Hizmet :
Otel
Ödenecek Bedel :
Ödeme türü; kredi kartı ile taksitli ödeme ise ödenecek bedel TL 'dir.
Ödeme türü; kredi kartı ile tek çekim ödeme ise ödenecek bedel TL 'dir.
İmza Tarihi : 17.05.2012

5. Genel hükümler

5.1. Müşteri bu sözleşmede bahsi geçen hizmetin nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli, cayma hakkı, fiyatların geçerlilik tarihi ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2.Sözleşme konusu hizmetin ifası için işbu sözleşmenin, imzalı nüshasının CEY&CEY TURIZM’a ulaştırılmış olması ve bedelinin tercih edilen ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, CEY&CEY TURIZM hizmetin ifa yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.3. CEY&CEY TURIZM tarafından sunulan tüm hizmetler için müşteri, kendi iradesi ile rezervasyon yapar ve hizmete yönelik kişisel zevk, tercihlere uymayan herhangi bir hususta CEY&CEY TURIZM’a bir itiraz yöneltemez.

5.4. CEY&CEY TURIZM üzerinden alınan tüm hizmetlerin her aşamasında CEY&CEY TURIZM ile yukarıda bildirilen iletişim bilgilerinden bağlantıya geçilmek zorundadır. Aksi takdirde müşterinin aracı firmadan yapacağı değişiklik, iptal, yeni rezervasyon ve farklı bir hizmet alması durumlarında CEY&CEY TURIZM sorumluluk kabul etmez.

5.5. Konaklama kayıt başlangıcından sonra gelen erken çıkış talebi, ilgili otelin onayı doğrultusunda değerlendirilir. Otelden erken ayrılma halinde ücret iadesinin yapılıp yapılamayacağı otelin/işbirliği yapılan aracı kuruluşun insiyatifinde olduğundan CEY&CEY TURIZM’a bu konuda bir talep veya bir itiraz yöneltilemez. Otelden erken ayrılma durumunda müşteri, rezervasyon tutarının tamamını hiçbir itiraz ileri sürmeden ödemeyi kabul eder.

5.6.CAYMA HAKKI : Müşteri işbu sözleşme konusu hizmeti bu sözleşmenin imzalanması (elektronik ortamda onaylanması) ardından 7 gün içerisinde hiçbir sebep göstermeksizin cayma hakkını kullanarak reddedebilir. Bu durumda müşterinin cayma hakkını kullanması ile CEY&CEY TURIZM’a ödemiş olduğu bedel on gün içerisinde müşteriye iade edilir. Müşteri’nin cayma hakkını yukarıda bulunan faks ve e-mail bilgilerine göndermesi rica olunur. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI' ya kullanımına sunulan hizmetin faturasının SATICI' ya teslimi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde hizmet bedeli ALICI tarafından SATICI’ya ne şekilde ödendiği ise aynı şekilde ALICI'ya iade edilir (Ödeme ALICI tarafından banka havalesi ile yapılmış ise iade ALICI’nın aynı banka hesabına yada ödeme ALICI tarafından kredi kartı ile yapılmış ise iade ALICI’nın aynı kredi kartına yapılacaktır).

5.7. CEY&CEY TURIZM’dan kaynaklanmayan bir sorundan dolayı, satın alınan hizmetin sağlanamaması durumunda (otelin ön bildirim yapmaksızın kapanması, otelde acil tadilat ihtiyacı doğması, otelin kapasitesinden fazla rezervasyon alması, vb. mücbir sebep durumlarında) hizmet başlangıç tarihinden önce ilgili firmadan tarafımıza bir bilgilendirme yapıldığı takdirde, müşteriye aynı kategoride alternatif bir hizmet sunulur ya da ödenen toplam tutarın iadesi teklif edilir. Tarafımıza bilgilendirmenin yapılmadığı nadir durumlarda ise, tedarikçi/aracı kurumun ya da ilgili otelin aynı kategoride alternatif bir hizmet bulacağı kabul edilmiş sayılır veya Müşterinin talebi ile tahsil edilen bedel derhal iade edilir.

5.8. CEY&CEY TURIZM, verdiği hizmetlerde siyasi olay, grev, asgari yolcu sayısı, devletlerarası ilişkilerde değişiklik, halk hareketleri, hava şartları, doğal afet ve teknik sorunlar gibi iradesi dışındaki nedenlerden dolayı oluşabilecek aksaklıkların ilgili kuruluşlarca giderilmesi için gerekli çabayı gösterir, ancak buna rağmen giderilemeyen aksaklıklardan dolayı zarardan sorumlu tutulamaz. Fakat Müşteriye alternatif seçenekler sunmaya çalışır yada ödediği bedelin iadesini sağlar.

5.9.Pansiyon durumları, otel konseptleri, yıldız nitelikleri tesisten tesise ve ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Otel yıldızları Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Sunulan tüm bu hizmetler için müşteri kendi iradesi ile rezervasyon yapar.

5.10. CEY&CEY TURIZM’da yer alan otel ücretleri, programlama tarihindeki ücretler üzerinden belirlenir. Bu bedele tüm vergiler dahildir. Müşteri tarafından alınan konaklama şekli dışında, müşterinin otelde alacağı ekstra yemek ve içki, kişisel harcamalar ve program dışı alınan hizmetlerin bedeli müşteri tarafından ödenecektir.

5.11. CEY&CEY TURIZM hizmet alan müşteriler, konaklama sırasında oluşabilecek kazalardan kaynaklanabilecek ölüm ve daimi maluliyet için isteğe bağlı ferdi kaza sigortası, seyahat sigortası ve asistcard gibi seyahat güvence sistemlerini CEY&CEY TURIZM aracılığı ile satın alabilirler.

5.12.Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmeti alan tüketici(ler) de kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler) bu sözleşmeyi okuyup kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen, sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle hizmeti alan tüketici(ler)in acenta CEY&CEY TURIZM aleyhine ve almış oldukları hizmet sebebi ile ilgili dava ve takipler ve acentanın tüketiciye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde acentanın CEY&CEY TURIZM sözleşmede imzası bulunan tüketici(ler) ye ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur. Bu geziye katılan tüketiciler imzalamış olmasalar dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı taahhüt etmişlerdir.

5.13.Yurtdışı konaklamalarında müşterilerin pasaportlarını, geçerli vizelerini ve nüfus cüzdanlarını, kıbrıs turlarında ise nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Pasaport ile ilgili herhangi bir muamele eksikliğinden veya müşterinin kendinden kaynaklanan kişisel nedenlerle (vergi borcu, vize eksikliği yada her hangi bir devlet kurumu yada personelinin izin vermemesi vs.) Çıkışın engellenmesi durumunda CEY&CEY TURIZM’ın herhangi bir sorumluluğu doğmaz, müşteri bu nedenle olabilecek iptal ve gecikmenin neticelerine katlanmakla yükümlüdür.

5.14.Bu sözleşmede, ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, CEY&CEY TURIZM itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.

5.15.Sözleşme konusu hizmetin CEY&CEY TURIZM tarafından haklı bir sebep dolayısıyla sağlanamaması halinde CEY&CEY TURIZM sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan MÜŞTERİ’ye eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir.


6. İptal - Vazgeçme - Değişiklikler:

6.1. Müşteri'nin hizmetin başlangıcını kaçırdığını ve ifayı sonradan kabul edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda, CEY&CEY TURIZM, Müşteri adına yapılmış tüm rezervasyonları 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde Müşteri’ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.
6.2. Otel giriş tarihine 29-15 gün kala yapılan iptallerde toplam rezervasyon bedelinin %25’i; 14-8 gün kala yapılan iptallerde %50’si CEY&CEY TURIZM tarafından iade edilmez. Otel giriş tarihine 7 gün kala yapılan iptallerde ise rezervasyon tutarı CEY&CEY TURIZM tarafından iade edilmez. Müşterinin cayma hakkı saklıdır.


6.3. CEY&CEY TURIZM tarafından yapılan rezervasyonlar için değişiklik talepleri, alınan hizmetin başlangıç tarihinden en geç 7 gün öncesine kadar CEY&CEY TURIZM’a bildirilmek şartıyla değerlendirmeye alınır. Alınan hizmetin başlangıç tarihinden önceki son 7 gün içerisinde tarafımıza iletilen değişiklik talepleri sadece ilgili hizmetin bitiş tarihini uzatmak için kabul edilir. Aracı firmadan yapılan değişiklik, iptal vb. durumlarda CEY&CEY TURIZM hiçbir sorumluluk kabul etmez. Değişiklik talepleri, tamamen ilgili tedarikçinin ve aracı kuruluşun insiyatifinde olduğundan gerçekleştirelemeyen talepler için CEY&CEY TURIZM sorumlu tutulamaz. Her değişiklik talebi, güncel fiyatlandırmaya ve müsaitliğe tabidir. İkinci kez yapılan değişikliklerden sonra talep edilen değişikliklerde CEY&CEY TURIZM ücret alma yetkisini saklı tutar.


7. YÜRÜRLÜK
İş bu sözleşme Müşterinin http://ceyturizm.com.tr internet sitesinden yukarıda bahsi geçen hizmetleri satın almak için onaylaması ile yürürlüğe girecek olup taraflarca yürürlülük tarihinin onaylama tarihi olacağı kabul edilmektedir.
Müşteri bu sözleşmeyi okumadan ve onaylamadan web sistemi içerisinde kademe atlayamayacak olup bu sözleşmeyi okumak mecburiyetindedir.
Bu sözleşme hizmetin Müşteri tarafından alınması ve tüketilmesi yada her hangi bir şekilde iptale konu olması halinde son bulur.

8. YETKİLİ MAHKEME İş bu sözleşmenin uygulanmasında, KKTC mahkemeleri yetkilidir.